Ofenrohr  130 mm | schwarz | Reduzierung auf  120 mm

Artikelnummer: 809901030

Für Kaminöfen, Öfen und Kamine

Lieferzeit: 7 Tage
Aufgrund von Corona kann es zu Abweichungen der Lieferzeit kommen.