Ofenrohr  130 mm | schwarz | Erweiterung auf  150 mm

Artikelnummer: 809901031

Für Kaminöfen, Öfen und Kamine

Lieferzeit: 7 Tage
Aufgrund von Corona kann es zu Abweichungen der Lieferzeit kommen.